اولویت های پژوهشی

تاریخ ایجاد جمعه,1396/04/16-2:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
دكتر مهشيد حقيقي Women imaging
دكتر مريم مرادي Cardiovascular imaging
دكتر آتوسا اديبي Body imaging
دكتر مهدي كرمي Bone, Soft tissue and Vessels
دكتر مهري سيروس Body imaging
دكتر سميه حاجي احمدي Women imaging&Neuroradiology
دكتر مريم فرقداني breast imagign
دكتر آذين شايگانفر Neuroradiology&head and neck imagign
دكتر غزاله جمالي پور صوفي Neuro imaging &MSK

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir