اولویت های پژوهشی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/21-13:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع طرح
دکتر پروانه نیک پور

لاین تحقیقاتی 

مقایسه مولکولی سلولهای طبیعی و غیرطبیعی (درسطحDNA،mRNA،microRNAوپروتئینها) به منظور شناسایی مکانیسم بیماریهای انسان

علایق پژوهشی

- بررسی مکانیسم های مولکولی درگیر در ایجاد بیماریها

-کشف و شناسایی microRNAهای جدید

-برسی بیان و عملکرد lncRNAو circRNAها بعنوان مارکرهای بیماریها

دکتر یوسف قیصری

لاین تحقیقاتی 

پزشکی بازساختی در بیماریهای کلیه

اولویت پژوهشی

بیولوژی سیستم ها و پزشکی بازساختی در دیابتیک نفروپاتی
 
دکتر مهرداد زینلیان
Molecular epidemiology of familial cancer
Cancer Genetics
Hereditary cancer syndromes
cancer genetic counseling
دکتر منصور صالحی

علایق پژوهشی:

تشخیص بیماریهای ژنتیکی

گرایش تحقیقاتی:

چند شکلی های ژنتیکی

دکتر حسین خان احمد
 

لاین تحقیقاتی :

Gene evaluation with therapeutic aims

علایق پژوهشی و سوابق تحقیقاتی:

  1. پایان نامه دکتری تخصصی بنده  بر روی ژن درمانی بتا تالاسمی با روش هدف گیری ژنی HR بوده و بعد از آن نیز مشاور و راهنمای چندین پایان نامه برای ژن درمانی بتا تالاسمی و HIV بوده ام.
  2. در انستیتو پاستور کرج روی واکسن  BCGو MMR تحقیق نموده ام و در حال حاضر دو پروژه تحقیقاتی روی واکسن بروسلوز دارم.
  3. در زمینه  آپتامر چندین پروژه و پایان نامه در حال اجرا دارم.
  4. در زمینه استفاده از Gene editing tools ها برای ژن درمانی و برای از بین بردن مقاومت باکتریها به آنتی بیوتیک ها دو پروژه در حال انجام است.

دکتر سمر

سیدیا حسین

لاین و اولویت های تحقیقاتی:

1- Cell-ECM interaction/Cellular polarity

2-Cancer biology

3-PPI (protein-protein interaction)

 

 

دکتر رسول صالحی

لاین تحقیقاتی:

بررسی تغییرات ژنتیکی در بیماریها

اولویت های پژوهشی:

- بیماریهای متابولیک

- سرطانها

-اپی ژنتیک

- تشخیص های  ژنتیکی بیماریها در مرحله قبل از لانه گزینی

 

دکتر محمدرضا شریفی Nacleic Acids in Molecular Medicine

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir