اولویت های پژوهشی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-10:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش یا گروه آموزشی                     عنوان
1 گروه چشم پزشکی بررسی توزیع بیماری کراتوکونوس در جامعه
2 " بررسی بیماریهای سگمان خلفی چشم در گروههای هدف
3 " بررسی بیماری های اتاق قدامی چشم در گروههای هدف
4 "  بررسی تروماهای چشم
5 " بررسی بیماریهای انسدادی عروق وریدی شبکیه
6 " uveitis
7 " اصلاح عیوب انکساری قرنیه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir