اولویت های پژوهشی گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-9:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
دكتر علي اصيليان

الف- سرطان هاي پوستي 1- اسكرين افراد بالاي 60 سال از نظر ابتلا به سرطان پوست

2- مقايسه روش mohs تاخيري با موس معمولي در ميزان اثر بخشي

3- ميزان اثر بخشي mos معمولي و تاخيري در ملانوم بدخيم

4- اثر بخشي موسي در DFSP

ب - ليشمانيوز جلدي

1- درمانهاي جديد ليشمانيوز جلدي

2- بررسي اثر ليزر TCA+CO2 دردرمان

3- ايمونولوژي در ليشمانيوز

ج- ويتيليگو : بررسي اثر پانچ كريف در ويتيليكو ها درمان واستيل

1- اسليت گرانت دردرمان ويتيليگو

2-ساكشن پلستر در درمان ويتيليگو

3- اثر ليزر اگزايمي در درمان ويتيليگو ومقايسه اي با NBVBU

بررسي ميزان شيوع androgeniz alopecia  در بيماران مبتلا به پاركينسون

مقايسه درمان چين هاي صورت با روش مزو بوتاكس وروش معمولي تزريق بوتاكس

مقايسه ماندكاري filler  در چين نازولبيال به تنهايي ودر بيماراني با بوتاكس همراه باشد

بررسي درمان گانگيليون كيست مچ دست با تكنيك double dart  ابتدا ضايعه با سوزن شماره 16 تخليه مي شود وسپس تريا مهگزان با سورن 24 تزريق مي شود

خانم دكتر ايرجي

پاتولوژي بيماريها وتومورهاي پوست

انجام IHC جهت تشخيص بيماريها و تومورهاي پوست

لنفوم هاي پوستي شامل FUNGOICLE 

انواع پاتولوژي و درمان

ملانوم پوست (پاتولوژي )

خانم دكتر فاطمي

نور درماني وليزر

آلوپسي

لنفومهاي جلدي (خصوصا MF

اكنه و ملاسما

   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir