اولویت های پژوهشی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

گروه آموزشی

عنوان

1

داخلی قلب و عروق

بومی سازی گایدلاینهای مراقبتی پس از CABG

2

داخلی قلب و عروق

بومی سازی گایدلاین مراقبت از بیماران دارای بالن پمپ

3

داخلی قلب و عروق

بومی سازی گایدلاین مراقبت از بیماران دارای اکمو

4

داخلی قلب و عروق

بررسی سواد سلامت قلب(بیماران جراحی، پیس میکر و ...) بیماران بستری در بیمارستان

5

داخلی قلب و عروق

بررسی مراقبتهای تغذیه‌ای در بیماران پرعارضه ی بخش مراقبت ویژه و نارسایی قلب

6

داخلی قلب و عروق

مقایسه روشهای مختلف آموزش به بیماران ومطالعه ی اثربخشی این روشها

7

داخلی قلب و عروق

طرحهای مشترک در زمینه آموزش جامعه و طرحهای مداخله ای و خانواده محور و پیشگیری اولیه

8

داخلی قلب و عروق

روشهای خود مراقبتی در بیماران تحت درمان وارفارین

9

داخلی قلب و عروق

آماده سازی گایدلاینهای بومی سازی شده برای بیماریهای قلبی و عروقی

10

داخلی قلب و عروق

افزایش سواد سلامت بیماران بعد از ترخیص از طریق روشهای مختلف

11

داخلی قلب و عروق

روشهای مختلف افزایش adherence بیماران به شیوه زندگی صحیح

12

داخلی قلب و عروق

پیگیری تبعیت از درمانهای evidence-based در بیماران قلبی

13

داخلی قلب و عروق

تله مدیسین در بیماریهای قلبی

14

داخلی قلب و عروق

چالش‌های بازتوانی و آموزش در بیماران قلبی عروقی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir