اولویت های پژوهشی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-12:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام استاد موضوع طرح
1 دکتر روشنک ابوترابی نازایی و جنین شناسی انسان روی سلول های اسپرم و تخمک
2 دکتر ابراهيم اسفندياري Chondrocyte Culture & Transplantation (ACT) , Stem Cell differentiation
3 دکتر نوشین امیرپور Stem Cell
4 دکتر حمید بهرامیان Sexual diffrentitation of Cells, Stemm Cell
5 دکترغلامرضا دشتی بیماری های قلبیو عروقی- پوکی استخوان- باروری و ناباروری
6 دکترعباسعلی ربیعی پلاستینیشن، آموزش  
7 دکتر بهمن رشیدی  
8 دکتر شهناز رضوی Fertitility & Infertility- Tissue engineering- Stem Cell
9 دکتر میترا سلیمانی ژنومیکس، اپی ژنومیکس، استاتیکال، ژنومیکس و بیو انفورماتیک
10 دکتر حسین صادقی آموزش آناتومی
11 دکتر حسین صالحی تمایز عصب، Stem Cell
12 دکتر ناظم قاسمی  
13 دکتر فرهاد گلشن ایرانپور  
13 دکترمحمد مردانی Stem Cell
14 دکترفاطمه سادات مصطفوی  
15 دکترمهدی نیکبخت دستجردی Tumor Suppressor genes
16 دکتر بتول هاشمی بنی سلول های بنیادی، مهندسی بافت
17 دکتر علی والیانی  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir