اولویت های پژوهشی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/15-13:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع طرح
دکتر ابراهيم اسفندياري بررسی تاثیر عصاره زنجبیل بر یادگیری و حافظه فضایی نورون زایی و وضعیت میتوکندری در سلول های هیپوکامپ در مدل آلزایمری رت نر بالغ و مطالعه همزمان تاثیر این عصاره بر سیستم تولید مثل همین حیوان
دکتر ابراهيم اسفندياري بررسی اثرات زنجبیل بر پیشگیری از تخریب میلین در جسم پینه ای مغز موش صحرایی مدل بیماری مولتیپل اسکلروزیس
دکتر ابراهيم اسفندياري بررسی تاثیر عصاره خوراکی سالوادورا پرسیکا بربیان ژن های Apelin  و Resistin در بافت چربی موش های صحرایی دیابتی تیپ 2 القا شده با استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید
دکتر ابراهيم اسفندياري مطالعه آزمایشگاهی اثر مهاری گیاهان مورد مصرف در طب سنتی برآنزیم بتا سکرتاز و آنزیم های کولین استراز
دکتر ابراهيم اسفندياري " بررسی اثر عصاره الکلی گل سرخ محمدی بر تعداد سلول های β پانکراس و فاکتورهای خونی( سطح قند، انسولین و هموگلوبین A1c ) در مدل های رت دیابتی نوع IIالقاء شده با استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید
دکتر ابراهيم اسفندياري بررسی اثر عصاره برگ گیاه خرما (Phoenix dactylifera) روی رژنراسیون سلول های β پانکراس، همچنین فاکتورهای چربی و قندخون در رت های مدل دیابتی القاءشده با استرپتوزودوسین(STZ)
دکتر ابراهيم اسفندياري بررسی و مقایسه تاثیر کارتوژنین، پیاسکلیدین و فاکتور رشد TGFβ3 بر روی القای کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از چربی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
دکتر ابراهيم اسفندياري مقایسـه تـاثیر ترکیـبات گیـاهی ( آووکادو / سویا ، ایکارین وعصاره انار ) بارگذاری شده در نانوذرات فیبرین وانکپسوله در داربست pLGA  جهت مهندسی بافت غضروف از سلول های بنیادی مشتق از چربی  
دکتر محمد مرداني بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان همزمان با استفاده از پرگنولون در جسم پینه ای مغز موش صحرایی، مدل بیماری مولتیپل اسکلروز
دکتر غلامرضا دشتي " بررسی تاثیر نیکوتینیک اسید و فولیک اسید بر حرکت، بقا و دئوکسی ریبونوکلئیک اسید اسپرم مردان نورموزواسپرمی در طی فرآیند انجماد
دکتر علی والياني بررسی و مقایسه تاثیر کارتوژنین، پیاسکلیدین و فاکتور رشد TGFβ3 بر روی القای کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از چربی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
دکتر علی والياني مقایسـه تـاثیر ترکیـبات گیـاهی ( آووکادو / سویا ، ایکارین وعصاره انار ) بارگذاری شده در نانوذرات فیبرین وانکپسوله در داربست pLGA  جهت مهندسی بافت غضروف از سلول های بنیادی مشتق از چربی  
دکتر حمید بهراميان تمایز بر نانو ذره طلا
دکتر حمید بهراميان ترمیم غضروف با تمایز سلولهای بنیادی
دکتر حمید بهراميان بررسی و مقایسه تاثیر کارتوژنین، پیاسکلیدین و فاکتور رشد TGFβ3 بر روی القای کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از چربی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
دکتر حسین صالحی بررسی تاثیر اگزوزوم های  مشتق از سلول بنیادی چربی انسان ها بر بقا و تمایز عصبی  سلول های PC12 
دکتر حسین صالحی ترمیم غضروف با تمایز سلولهای بنیادی
دکتر حسین صالحی تمایز بر نانو ذره طلا
دکتر بهمن رشیدی بیان ژن های اینتگرین آلفا 4بتا1 و استئوپونتین در آندومتر رت های دیابتی بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون
دکتر بهمن رشیدی بررسی اثرات زنجبیل بر پیشگیری از تخریب میلین درجسم پینه ای مغز موش صحرایی، مدل بیماری مولتیپل اسکلروزیس
دکتر بهمن رشیدی بررسی اثر عصاره برگ گیاه خرما (Phoenix dactylifera) روی رژنراسیون سلول های β پانکراس، همچنین فاکتورهای چربی و قندخون در رت های مدل دیابتی القاءشده با استرپتوزودوسین(STZ)
دکتر بهمن رشیدی مطالعه آزمایشگاهی اثر مهاری گیاهان مورد مصرف در طب سنتی برآنزیم بتا سکرتاز و آنزیم های کولین استراز
دکتر ناظم قاسمی بررسی اثرات زنجبیل بر پیشگیری از تخریب میلین درجسم پینه ای مغز موش صحرایی، مدل بیماری مولتیپل اسکلروزیس
دکتر ناظم قاسمی بررسی تاثیر تزریق سلولهای بنیادی مشتق ازبافت چربی انسان هم زمان با استفاده از پرگنولون در جسم پینه ای مغز موش صحرایی مدل بیماری مولتیپل اسکروز
دکتر شهناز رضوي بررسی تاثیر عصاره زنجبیل بر یادگیری و حافظه فضایی نورون زایی و وضعیت میتوکندری در سلول های هیپوکامپ در مدل آلزایمری رت نر بالغ و مطالعه همزمان تاثیر این عصاره بر سیستم تولید مثل همین حیوان
دکتر شهناز رضوي بررسی میزان ترمیم عصب سیاتیک رت با استفاده از کاندویت لامینین PLGA/ حاوی نانوذرات طلا با قابلیت رهایشBDNF و سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی
دکتر شهناز رضوي طراحی وساخت داربست کامپوزیت لامینین / الکترورسی شده با قابلیت رهایش کنترل شده BDNF همراه با نانو پارتیکل طلا جهت تکثیر وتمایز سلولهای بنیادی مشتق از بافت چربی به سلولهای شوان
دکتر شهناز رضوي بررسی تاثیر تزریق سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی انسان همزمان با استفاده از پرگنولون در جسم پینه ای مغز موش صحرایی، مدل بیماری مولتیپل اسکلروز
دکتر روشنك ابوترابي راه اندازی کشت اندومتر و مقایسه ی  بیان ژن  و پروتئین های  اینتگرین آلفا 3 بتا 1 و TNF  آلفا در رت های نرمال و مدل دیابتیک قبل و بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون
دکتر روشنك ابوترابي "   بررسی میزان بیان ژن و پروتئین های VEGF ، LIF و MUC1 در  اندومتر رت های مدل دیابتی درمان شده با انسولین، متفورمین و پیوگلیتازون در سیکل طبیعی و سیکل القای تخمک گذاری   
دکتر روشنك ابوترابي بیان ژن های اینتگرین آلفا 4بتا1 و استئوپونتین در آندومتر رت های دیابتی بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون
دکتر بتول هاشمی مقایسـه تـاثیر ترکیـبات گیـاهی ( آووکادو / سویا ، ایکارین وعصاره انار ) بارگذاری شده در نانوذرات فیبرین وانکپسوله در داربست pLGA  جهت مهندسی بافت غضروف از سلول های بنیادی مشتق از چربی
دکتر بتول هاشمی بررسی و مقایسه تاثیر کارتوژنین، پیاسکلیدین و فاکتور رشد TGFβ3 بر روی القای کندروژنز در سلولهای بنیادی مشتق از چربی در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی
دکتر بتول هاشمی ترمیم غضروف با تمایز سلولهای بنیادی
دکتر بتول هاشمی تمایز بر نانو ذره طلا
دکتر نوشین امیرپور بررسی تاثیر اگزوزوم های  مشتق از سلول بنیادی چربی انسان ها بر بقا و تمایز عصبی  سلول های PC12
دکتر نوشین امیرپور تمایز بر نانو ذره طلا
دکتر فاطمه سادات مصطفوی بررسی اثر عصاره برگ گیاه خرما (Phoenix dactylifera) روی رژنراسیون سلول های β پانکراس، همچنین فاکتورهای چربی و قندخون در رت های مدل دیابتی القاءشده با استرپتوزودوسین(STZ)
دکتر فاطمه سادات مصطفوی راه اندازی کشت اندومتر و مقایسه ی  بیان ژن  و پروتئین های  اینتگرین آلفا 3 بتا 1 و TNF  آلفا در رت های نرمال و مدل دیابتیک قبل و بعد از درمان با متفورمین و پیوگلیتازون

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir