اولویت های پژوهشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/02-13:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد تعداد موضوع طرح
دکتر محمد مظاهری 4 طرح بررسی اثر درمان های طب سنتی در کنترل دیابت
دکتر محمد مظاهری 1 طرح بررسی تأثیر درمانهای طب ستی در کنترل یبوست عملکردی
دکتر محمد مظاهری 15 طرح بررسی اثر فرآورده های گیاهی طب سنتی بر کاهش غلظت آلاینده های هوا
دکتر محمد مظاهری 2 طرح بررسی اثر فرآورده های گیاهی مؤثر بر بهبود رشد کودکان
دکتر محمد مظاهری 2 طرح بررسی اثربخشی فرآورده های گیاهی طب سنتی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران MS 
دکتر محمد مظاهری 1 طرح بررسی تأثیرات داروی گیاهی در بهبود پروتئینوری
دکتر محمد مظاهری 2 طرح بررسی اثرات داروی گیاهی بر کاهش وزن
دکتر مریم یاوری 1 طرح بررسی اثرات درمانی داروی ترکیبی طب سنتی در سقط ناقص
دکتر محمد مظاهری 1 طرح بررسی اثرات داروی موضعی طب سنتی در بهبود وتیلیگو
دکتر مریم یاوری 1 طرح بررسی وضعیت دانش و آگاهی جامعه در حیطه طب مکمل
دکتر محمد مظاهری 1 طرح بررسی اثرات مصرف داروی گیاهی در کاهش چربی های خون
دکتر محمد مظاهری 1 طرح بررسی درمان مؤثر بر خارش پوست از دیدگاه طب سنتی ایران
دکترمریم یاوری 1 طرح بررسی اثربخشی درمان الیگومنوره با رویکرد طب سنتی ایران
دکتر مریم یاوری 2 طرح درمان منوراژی با رویکرد طب سنتی ایران
دکتر مریم یاوری 1 طرح درمان اختلالات خواب با رویکرد طب سنتی ایران
دکتر مریم یاوری 1 طرح بررسی اثربخشی درمان ناباروری براساس دیدگاه طب سنتی ایران
دکتر مریم یاوری 1 طرح بررسی اثربخشی درمان سندرم تخمدان پلی کسیتیک براساس دیدگاه طب سنتی ایران
دکتر محمود بابائیان 1 طرح بررسی اثربخشی درمانهای طب سنتی بر روی اختلالات هضمی
دکتر محمود بابائیان 1 طرح بررسی اثربخشی داروهای گیاهی بر کبد چرب
دکتر محمود بابائیان 1 طرح بررسی اثربخشی داروهای گیاهی بر اختلالات حافظه
دکتر محمود بابائیان 1 طرح بررسی اثربخشی داروهای گیاهی بر  دیس لیپدمی

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir