اولویت های پژوهشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/16-14:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع
دکتر محمد مظاهری بررسی اثر درمان های طب سنتی در کنترل دیابت
دکتر محمد مظاهری بررسی تأثیر درمانهای طب ستی در کنترل یبوست عملکردی
دکتر محمد مظاهری بررسی اثر فرآورده های گیاهی طب سنتی بر کاهش غلظت آلاینده های هوا
دکتر محمد مظاهری بررسی اثر فرآورده های گیاهی مؤثر بر بهبود رشد کودکان
دکتر محمد مظاهری بررسی اثربخشی فرآورده های گیاهی طب سنتی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران MS 
دکتر محمد مظاهری بررسی تأثیرات داروی گیاهی در بهبود پروتئینوری
دکتر محمد مظاهری بررسی اثرات داروی گیاهی بر کاهش وزن
دکتر مریم یاوری بررسی اثرات درمانی داروی ترکیبی طب سنتی در سقط ناقص
دکتر محمد مظاهری بررسی اثرات داروی موضعی طب سنتی در بهبود وتیلیگو
دکتر مریم یاوری بررسی وضعیت دانش و آگاهی جامعه در حیطه طب مکمل
دکتر محمد مظاهری بررسی اثرات مصرف داروی گیاهی در کاهش چربی های خون
دکتر محمد مظاهری بررسی درمان مؤثر بر خارش پوست از دیدگاه طب سنتی ایران
دکترمریم یاوری بررسی اثربخشی درمان الیگومنوره با رویکرد طب سنتی ایران
دکتر مریم یاوری درمان منوراژی با رویکرد طب سنتی ایران
دکتر مریم یاوری درمان اختلالات خواب با رویکرد طب سنتی ایران
دکتر مریم یاوری بررسی اثربخشی درمان ناباروری براساس دیدگاه طب سنتی ایران
دکتر مریم یاوری بررسی اثربخشی درمان سندرم تخمدان پلی کسیتیک براساس دیدگاه طب سنتی ایران
دکتر محمود بابائیان بررسی اثربخشی درمانهای طب سنتی بر روی اختلالات هضمی
دکتر محمود بابائیان بررسی اثربخشی داروهای گیاهی بر کبد چرب
دکتر محمود بابائیان بررسی اثربخشی داروهای گیاهی بر اختلالات حافظه
دکتر محمود بابائیان بررسی اثربخشی داروهای گیاهی بر  دیس لیپدمی

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir