اولویت های پژوهشی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/02/09-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش و گروه آموزشی عنوان
21 طب ایرانی بررسی اثر درمان های طب سنتی در کنترل دیابت
20 طب ایرانی بررسی تأثیر درمانهای طب ستی در کنترل یبوست عملکردی
19 طب ایرانی بررسی اثر فرآورده های گیاهی طب سنتی بر کاهش غلظت آلاینده های هوا
18 طب ایرانی بررسی اثر فرآورده های گیاهی مؤثر بر بهبود رشد کودکان
17 طب ایرانی بررسی اثربخشی فرآورده های گیاهی طب سنتی بر بهبود کیفیت زندگی بیماران MS 
16 طب ایرانی بررسی تأثیرات داروی گیاهی در بهبود پروتئینوری
15 طب ایرانی بررسی اثرات داروی گیاهی بر کاهش وزن
14 طب ایرانی بررسی اثرات درمانی داروی ترکیبی طب سنتی در سقط ناقص
13 طب ایرانی بررسی اثرات داروی موضعی طب سنتی در بهبود وتیلیگو
12 طب ایرانی بررسی وضعیت دانش و آگاهی جامعه در حیطه طب مکمل
11 طب ایرانی بررسی اثرات مصرف داروی گیاهی در کاهش چربی های خون
10 طب ایرانی بررسی درمان مؤثر بر خارش پوست از دیدگاه طب سنتی ایران
9 طب ایرانی بررسی اثربخشی درمان الیگومنوره با رویکرد طب سنتی ایران
8 طب ایرانی درمان منوراژی با رویکرد طب سنتی ایران
7 طب ایرانی درمان اختلالات خواب با رویکرد طب سنتی ایران
6 طب ایرانی بررسی اثربخشی درمان ناباروری براساس دیدگاه طب سنتی ایران
5 طب ایرانی بررسی اثربخشی درمان سندرم تخمدان پلی کسیتیک براساس دیدگاه طب سنتی ایران
4 طب ایرانی بررسی اثربخشی درمانهای طب سنتی بر روی اختلالات هضمی
3 طب ایرانی بررسی اثربخشی داروهای گیاهی بر کبد چرب
2 طب ایرانی بررسی اثربخشی داروهای گیاهی بر اختلالات حافظه
1 طب ایرانی بررسی اثربخشی داروهای گیاهی بر  دیس لیپدمی

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir