اولویت های پژوهشی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/22-6:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  گرایش تحقیقاتی
دکتر رضا عزیزخانی Pain Management in Emergency Department
دکتر بابک معصومی Emergency department management
دکتر کیهان گلشنی Bedside Ultrasonography in Emergency Department
دکتر امید احمدی تروما
دکتر مهرداد اسماعیلیان Emergency department management
دکتر محمد نصر اصفهانی مراقبت از بيماران در وضعيتهاي بحراني(تهديد کننده حيات) در اورژانس بيمارستان و پيش بيمارستاني
دکتر فرهاد حیدری تروما
 دكتر سعيد مجيدي نژاد pain management in emergency department
دکتر مجید زمانی تروما
دکتر مهدی نصر اصفهانی مدیریت دپارتمان اورژانس
دکتر علیرضا ابوطالبی مدیریت دپارتمان اورژانس
دکتر سیدحامد خواجه باشی پایداری همودینامیک بیماران سطح 1 تریاژ در اورژانس
دکتر محسن فرقانی ترومای سر

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir