اولویت های پژوهشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  موضوع طرح
1 اپیدمیولوژی مسمومیت‏های دارویی و سموم
2 Substance & Drug  overdose& Toxicity
3 عوارض مسمومیت‏های دارویی ( رابدومیولیز، پنومونی آسپیراسیون، پنومونی ناشی از ونتیلاتور و....)
4 بررسی اثر دارو ها در روند درمانی مسمومیت‏ها با کار آزمایی‏های بالینی

pdf: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir