اولویت های پژوهشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/14-12:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  موضوع طرح
1 اپیدمیولوژی مسمومیت‏های دارویی و سموم
2 Substance & Drug  overdose& Toxicity
3 عوارض مسمومیت‏های دارویی ( رابدومیولیز، پنومونی آسپیراسیون، پنومونی ناشی از ونتیلاتور و....)
4 بررسی اثر دارو ها در روند درمانی مسمومیت‏ها با کار آزمایی‏های بالینی

pdf: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir