اولویت های پژوهشی گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-12:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
دکتر فریبا بهنام فر مقایسه تریاژ پاپ اسمیر آسکوس به دو روش کولپوسکپی و تست HPV
دکتر فریبا بهنام فر مقایسه دو روش تجویز متوترکسات در درمان حاملگی خارج رحمی
دکتر فریبا بهنام فر مقایسه نتایج هیسترکتومی با و بدون برداشتن لوله ها
دکتر فریبا بهنام فر استفاده از تکنسیوم نشان دار در شناسایی لنف نود سنتینل در بیماران با کانسر اندومتر
 دکتر الهه زارعان بررسی میزان اشنایی دستیاران زنان  باprofessionalism  دربخش زنان ومامایی
 دکتر الهه زارعان

بررسی میزان تطابق رفتار حرفه ای دستیاران زنان  با اصول اprofessionalism    دربخش زنان ومامایی

 دکتر الهه زارعان placental syndromes
 دکتر الهه زارعان ریسک فاکتورهای سندرم تخمدان پلی سیستیک
دکتر فردوس محرابیان PCOS
دکتر مریم حاجی هاشمی اختلالات کف لگن

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir