اولویت های پژوهشی گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/01-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
  راهكارهاي ترويج زايمان طبيعي
  بهبود ارائه خدمات درماني به مراجعين
  بهبود آموزش فراگيران
  بهبود رضايت مراجعين و كاركنان
  روشهاي كاهش هزينه هاي بيمارستان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir