اولویت های پژوهشی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/07/05-10:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش یا گروه آموزشی                                عنوان                                                               
1            رادیوانکولوژی                

   بررسی میزان تغییرات حجم بستر تومور بعد از رادیوتراپی کل پستان در بیماران مبتلا به سرطان پستان       

2    رادیوانکولوژی      

تعیین میزان عود 5 ساله سرطان پستان در بیمارانی که رادیوتراپی با تاخیر انجام شده است

3    رادیوانکولوژی       بررسی فراوانی شیوع رخداد موتاسیون PIK3CA در مبتلایان به سرطان پستان متاستاتیک با گیرنده های هورمونی مثیت و یا منفی
4    رادیوانکولوژی      

بررسی میزان تغییر در مراجعات سرپایی به درمانگاه رادیوانکولوژی در زمان اپیدمی ویروس کووید 19 در مقایسه با همین تاریخ در سال گذشته

5    رادیوانکولوژی       بررسی فراوانی شیوع سرطان در میان مبتلایان به کووید 19 در استان اصفهان
6    رادیوانکولوژی       بررسی فراوانی شیوع ابتلا به عفونت پاپیلوما ویروس در مبتلایان به سرطان ناحیه اورفارنکس در استان اصفهان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir