اولویت های پژوهشی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-8:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
                        دکتر حمید امامی                                                  دستگاه ومجاری ادراری GUT                        
دکتر سسمین همتی تومورهای اپیتلیال 
دکتر مهناز رعایایی تومورهای اپیتلیال 
دکتر علی اخوان تومورهای اپیتلیال 
دکتر نادیا نجفی زاده تومورهای اپیتلیال 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir