اولویت های پژوهشی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/08/11-8:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
دکتر احمد چیت ساز اختلالات حرکتی 
دکتر محمد سعادت نیا  استروک - اینترویشنال رادیولوژی
دکتر فریبرز خوروش  استروک - سردرد
دکتر هلیا حمصیان  استروک 
دکترجعفر مهوری  صرع 
دکتر محمد زارع  صرع 
دکتر محمدرضا نجفی  صرع - خواب
دکتر فرشته اشتری  MS
دکتر ایمان ادیبی MS
دکتر وجید شایگان نژاد  MS
دکتر کیوان بصیری  نوروماسکولار 
دکتر مجید قاسمی  نوروماسکولار 
دکتر بهناز انصاری نوروماسکولار 
دکتر پریسا امامی  اختلالات حرکتی 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir