اولویت های پژوهشی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/10/14-10:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
   
   
   
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir