اولویت های پژوهشی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-7:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
دكتر حسين ابدالي مقايسه استفاده از پورت خارجي در مقابل پورت داخلي در بيماراني كه tissue expander استفاده مي كنند
دكتر حسين ابدالي بررسي بيماران با پيوند موي طبيعي بر روي نسج اسكار
دكتر حسين ابدالي بررسي بيماران با پيوند موي طبيعي در افكت مژه ها
دكتر حسين ابدالي بررسي بيماران با morbid obesity كه سمت عمل جراحي gastro banally در صورت لاپاراسكوپي قرار گرفتند و مقايسه با روشهاي ديگر
دكتر مهردادمعمارزاده بررسي اپيدميولوژي علل مرک در  کودکان زير  در 15  که در 15  سال گذشته به علت تروما در مرکز پزشگي  الزهرا ( س)  فوت نموده اند
كتر مهردادمعمارزاده بررسي نتايج اعمال جراحي در بيماران مبتلا به اکستروفي مثانه در 15 سال گذشته
كتر مهردادمعمارزاده بررسي  اختلالات عملکرد مثانه و آسيب هاي وارده به سيستم ادراي در بيماران مبتلا بهPUV   که در بدو تولد تحت عمل جراحي وزيکوستومي قرار گرفته اند .
كتر مهردادمعمارزاده بررسي توزيع فراواني اختللات کروموزومي  در کودکان مبتلا به شکاف کام

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir