اولویت های پژوهشی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/21-4:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع طرح
دکتر حسن شجاعی سیستماتیک مولکولی باکتریها
دکتر سیداصغر هوایی جنبه های مولکولی باکتریای پاتوژن
دکتر شراره مقیم ژنتیک ملکولی ویروس ها
دکتر بهرام نصر اصفهانی بررسی باکتریهای عفونت زا با استفاده از روش های مولکولار
دکتر جمشید فقری

شناسایی و تعیین هویت مولکولی باکتریهای گرم منفی و اسید فاست واثرات آن بر سیستم ایمنی انسان

دکتر حسین فاضلی باکتری های گرم منفی و مقاومت آنتی بیوتیکی
دکتر فرخنده پورسینا میکروبیولوژی مولکولی
دکتر وجیهه کرباسی زاده باکتری شناسی بالینی مولکولی
دکتر تهمینه نریمانی باکتری های پاتوژن دستگاه گوارش و باکتری های بی هوازی
دکتر داود منصوری
              مقاومت‌‌ آنتي‌بيوتيکي و روش‌هاي تشخيصی باکتري‌های پاتوژن 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir