اولویت های پژوهشی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/11/25-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع طرح
دکتر عباس رضائی ایمنوتراپی و ایمنی باروری و ناباروری
دکتر علیرضا عندلیب تومور ایمنولوژی و Immune cell function
دکتر محسن مسجدی موکوزال ایمنولوژی
دکتر فرشته صاحب فصول ایمنولوژی بیماریهای اتوایمیون
دکتر ناهید اسکندری ایمنوتراپی و آلرژی
دکتر مزدک گنجعلی خان حاکمی ملکولار ایمنولوژی
دکتر نفیسه اسماعیلی ایمنوتراپی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir