اولویت های پژوهشی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع طرح
دکتر عباس رضائی ایمنوتراپی و ایمنی باروری و ناباروری
دکتر علیرضا عندلیب تومور ایمنولوژی و Immune cell function
دکتر مرضیه رضایی ایمنولوژی سرطان
دکتر فرشته صاحب فصول ایمنولوژی بیماریهای اتوایمیون
دکتر ناهید اسکندری ایمنوتراپی و آلرژی
دکتر مزدک گنجعلی خان حاکمی ملکولار ایمنولوژی
دکتر نفیسه اسمعیل ایمنوتراپی
دکتر محمدجعفر شریفی ایمونوهماتولوژی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir