اولویت های پژوهشی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/01/19-5:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف گروه آموزشی عنوان
1 گروه ایمنی شناسی

:Immuno therapy

Cell therapy

Targeted therapy

2 گروه ایمنی شناسی

Boitechnoligy:

تولید انواع پروتئین های نوترکیب با خواص درمانی و تشخیصی

تولید مونوکلونال آنتی بادی های دارای کاربرد های تشخیصی و درمانی

3 گروه ایمنی شناسی

شناسایی داروهای جدید با خواص تعدیل عملکرد سیستم ایمنی در بیماری های مختلف شامل:

بیماری های خود ایمن

سرطانها

بیماری های نقص ایمنی

4 گروه ایمنی شناسی مطالعه میکروبیوم روده و نقش آن در ایجاد و درمان سرطان
5 گروه ایمنی شناسی مطالعه بیومارکر های تشخیصی سرطانهای گوارشی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir