اولویت های پژوهشی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/05-6:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع
دکتر رسول محمدی
تشخیص مولکولی عوامل عفونت زای قارچی و تعیین حساسیت دارویی ایزوله های بالینی
دکتر مصطفی چادگانی پور 1- اپیدمیولوژی بیماری های قارچی سطحی جلدی  2- تکنیک های تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی جلدی
دکتر سید محمد ابطحی
 
Leishmania Vectors, Scabies, Myiasis and Maggot Therapy, Chemical Ecology, Toxic Beetles.
دکتر زهرا غیور ایمنی کیست هیداتیک، مالاریا
دکتر حسین یوسفی

1-برسی تاثیر مفید انگلها بر سرطان 2- تشخیص ایمنولوژیک انگل ها 3- کیست هیداتیک

   
   
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir