اولویت های پژوهشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/12/17-8:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
دکتر پروین رجبی پاتولوژی پوست
دکتر پروین محزونی پاتولوژی اعصاب
دکتر اردشیر طالبی پاتولوژی مولکولی
دکتر محمدحسین صانعی پاتولوژی گوارش و کبد
دکتر مژگان مختاری  روشهای جدید سایتودیاگنوستیک و سرودیاگنوستیک
دکتر نوشین افشار مقدم  سایتولوژی
دکتر فرشته محمدی زاده ضایعات اپی تلیال خوش خیم و بدخیم پستان - ضایعات مزانشیمال خوش خیم و بدخیم پستان 
دکتر میترا حیدر پور  پاتولوژی دستگاه تناسلی زن
دکتر آذر براداران کلینیکال پاتولوژی شامل : بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
دکتر آذر نعیمی بررسی راهکارهای تشخیصی جدید موثر در بقا و پروگنوز بیماران کانسر پستان- بررس اپیدمیولوژیک و دموگرافیک در بیماران گلومرولونفریتی- بررسی شیوع بکانفروپاتی در بیماران پیوندی- بررسی شیوع انواع رد پیوند در بیماران پیوند کلیوی
دکتر پردیس نعمت اللهی AML in pediatrics  - ALL in pediatrics
دکتر مریم درخشان مولکولار بیماریهای زنان و ناباروری - تومورهای پوست 
دکتر پگاه هدایت دستگاه ژنیتویوریناری - پاتولوژی کلیه - پاتولوژی بافت نرم - سیتولوژی - پاتولوژی زنان - پاتولوژی دستگاه گوارش
دکتر شهناز اسکندری مولکولار پاتولوژی - پاتولوژی سرو گردن - کلینیکال پاتولوژی 
دکتر بهنوش محمدی کلینیکال پاتولوژی  - دستگاه تناسلی زنان - پاتولوژی گوارش

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir