اولویت های پژوهشی گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/29-6:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
دکتر پروین رجبی پاتولوژی پوست
دکتر پروین محزونی پاتولوژی اعصاب
دکتر اردشیر طالبی پاتولوژی مولکولی
دکتر محمدحسین صانعی پاتولوژی گوارش و کبد
دکتر مژگان مختاری  روشهای جدید سایتودیاگنوستیک و سرودیاگنوستیک
دکتر نوشین افشار مقدم  سایتولوژی
دکتر فرشته محمدی زاده  پاتولوژی Breast
دکتر میترا حیدر پور  پاتولوژی دستگاه تناسلی زن
دکتر آذر براداران کلینیکال پاتولوژی شامل : بیماریهای کلیه و مجاری ادراری
دکتر آذر نعیمی پاتولوژی پستان
دکتر پردیس نعمت اللهی  هماتوپاتولوژی
دکتر مریم درخشان مولکولار
دکتر پگاه هدایت  
دکتر شهناز اسکندری  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir