اولویت های پژوهشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

استاد راهنما

لاین تحقیقاتی

لیست الویت های پژوهشی

سهمیه مجاز

دکتر احمد رضا زمانی

ارتباط پزشک و بیمار

- مهارت های ارتباطی در پزشکی

- اخلاق پزشکی

- سبک زندگی سالم

 

دکتر رضا روزبهانی پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی

- تاثیر تغییر رفتار بر پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی

- شناخت عوامل خطر در بیماریهای غیرواگیر

- شناسایی عوامل خطر دربیماریهای قلبی-عروقی

- تاثیر عوامل سایکوسوماتیک بر بیماریهای قلبی-عروقی

- تاثیر استفاده از تکنولوژی های جدید از جمله تلفن همراه و برتبعیت از درمان در بیماریهای قلبی-عروقی

 

دکتر زیبا فرج زادگان

پیشگیری اولیه در سلامت زنان

مراقبت های حمایتی بیماران با سرطان سینه

 

دکتر احمد محمودیان

طبابت در ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی ومعنوی در بیماران سر پایی 

- مدیریت بیوسیکویوشیال بیماران

- طب مکمل

 

دکتر رضاخدیوی

تحول در نظام سلامت

- ارزیابی تاثیر برنامه پزشک خانواده در ابعاد مختلف سلامت مردم تحت پوشش

- ارزیابی اقتصادی برنامه پزشک خانواده

 

 

دکتر زهرا دانا سیادت

پیشگیری از بیماریهای قلبی –عروقی با توجه به سبک زندگی

- بررسی وضعیت موجود ریسک فاکتورهای بیماری های کورونر  قلبی  و فشار خون  با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی

- مداخله در اصلاح سبک زندگی به منظور کاهش ریسک فاکتور های قلبی عروقی و فشار خونبا توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی

- مداخله  در اصلاح سبک زندگی به منظور درمان بیماری های قلبی عروقی و فشار خون   

 

دکتر پرستو گلشیری

Community intervention in mental health

- تدوین مداخلات آموزشی در زمینه ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

- تدوین مداخلات آموزشی به منظور ارتقای سلامت روان

- تدوین مداخلات به منظور پیشگیری از افسردگی

 

دکتر آرمین دخت شاه ثنایی

Primary prevention in children

- تاثیر مداخلات در کاهش رفتار های پر خطر در کودکان ونوجوانان

- بررسی الگوهای تغذیه ای در کودکان ونوجوانان

- بررسی فعالیت فیزیکی در کودکان ونوجوانان

- بررسی سو مصرف مواد در کودکان ونوجوانان

- بررسی حوادث در کودکان ونوجوانان

- بررسی اگاهی وعملکرد  کادر بهداشتی در ارتباط با ارتقا سلامت در کودکان ونوجوانان

 

دکتر علیرضا مرتضوی

بیماریهای شغلی در کارکنان مراقبت سلامت

- بیماریهای اسکلتی عضلانی، تنفسی، اختلالات خواب، سرطانها و اختلالات روانی در پرسنل خدمات بهداشتی درمانی 

 

دکتر علیرضا صفاییان

بیماریهای اسکلتی-عضلانی  مرتبط با شغل

مشکلات سلامتی مرتبط با شغل پرسنل بهداشتی

 

دکتر آناهیتا بابک

پیشگیری از دیابت مبتنی برسبک زندگی

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از دیابت.

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از عوارض دیابت.

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در بهبود شاخص های گلایسمیک در بیماران دیابتی.

- بررسی اثر مداخلات جامعه نگر در ارتقاءخودمراقبتی در بیماران دیابتی.

-بررسی ارتباط افسردگی و خودمراقبتی در بیماران دیابتی.

-بررسی اثر مداخلات جامعه نگر در ارتقاءکیفیت زندگی بیماران دیابتی.

 

دکتر نگاه توکلی فرد

پیشگیری از سرطان در زنان

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از سرطان.

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از عوارض سرطان

- غربالگری و تشخیص زودرس سرطان در زنان

- بررسی بررسی اثر مداخلات مختلف بر بقا و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

 

دکتر حوریه انصاری

ارتقاء سلامت در بیماران سرطانی یا پر خطر از نظر سرطان

-اثر بخشی آموزش در پیش گیری، مراقبت و توان بخشی بیماران ، خانواده بیمارا ن ،افراد در معرض خطرسرطان

 -مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع سنجی سرطانهای   پستان معده مری کولون

-کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

-    بررسی نیازهای حمایتی و تسکینی مبتلایان به سرطان و مراقبین بیماران سرطان

-بررسی تاثیر درمانهای حمایتی وطب تسکینی بر تسکین درد وافزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی

-بررسی تاثیر مداخلات با محوریت تغییر سبک زندگی در پیشگیری اولیه از سرطان

-بررسی تاثیر مداخلات مبتنی برجامعه دربازتوانی وافزایش کیفیت زندگی بیماران سزطانی(پیشگیری ثالثیه)

-برسی تاثیر برنامه های خود مراقبتی در ارتقا سلامت وکیفیت زندگی بیماران سرطان سینه

-بررسی تاثیر برنامه های جامعه نگر در ارتقا غربالگری وخود مراقبتی بیماران سرطانی

-طراحی واجرای مداخلات جهت پیشگیری از عوارض حین درمان بیماران سرطانی

-انواع درمان های حمایتی و تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان

 

دکتر نرگس معتمدی

ارتقا سلامت روان در سالمندان

(در دست اقدام)

- تععین عوامل موثر بر سلامت روان سالمندان

- طراحی و تعیین اثربخشی مداخلات ارتقادهنده سلامت روان سالمندان

 
دکتر عاطفه واعظی

سیاست گذاری سلامت مبتنی بر شواهد

(در دست اقدام)

- سیاستگذاری در نظام سلامت

- مدیریت در نظام سلامت

- عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

 
دکتر زهرا امینی

اعتیاد

(در دست اقدام)

- بررسی علل گرایش به اعتیاد در گروه های مختلف سنی

- بررسی اثر مداخلات در ارتقاء کیفیت زندگی افراد معتاد

- طراحی مداخلات پیشگیرانه
 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir