اولویت های پژوهشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/04-5:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام گروه آموزشی اولویت پژوهشی
1 پزشکی اجتماعی مهارتهای ارتباطی
2 پزشکی اجتماعی پیشگیری سطح اول و دوم و سوم
3 پزشکی اجتماعی سلامت روان
4 پزشکی اجتماعی مدیریت و ارزشیابی نظام سلامت
5 پزشکی اجتماعی سلامت گروه های سنی خاص
6 پزشکی اجتماعی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت
 

استاد راهنما

لاین تحقیقاتی

لیست الویت های پژوهشی

15

دکتر احمد رضا زمانی

ارتباط پزشک و بیمار

- مهارت های ارتباطی در پزشکی

- اخلاق پزشکی

- سبک زندگی سالم

14 دکتر رضا روزبهانی پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی

- تاثیر تغییر رفتار بر پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی

- شناخت عوامل خطر در بیماریهای غیرواگیر

- شناسایی عوامل خطر دربیماریهای قلبی-عروقی

- تاثیر عوامل سایکوسوماتیک بر بیماریهای قلبی-عروقی

- تاثیر استفاده از تکنولوژی های جدید از جمله تلفن همراه و برتبعیت از درمان در بیماریهای قلبی-عروقی

13

دکتر زیبا فرج زادگان

پیشگیری اولیه در سلامت زنان

مراقبت های حمایتی بیماران با سرطان سینه

12

دکتر احمد محمودیان

هومیوپاتی در بیماری های غیرواگیر 

- مدیریت بیوسیکویوشیال بیماران

- طب مکمل

11

دکتر رضاخدیوی

تحول در نظام سلامت

- ارزیابی تاثیر برنامه پزشک خانواده در ابعاد مختلف سلامت مردم تحت پوشش

- ارزیابی اقتصادی برنامه پزشک خانواده

 

10

دکتر زهرا دانا سیادت

پیشگیری از بیماریهای قلبی –عروقی با توجه به سبک زندگی

- بررسی وضعیت موجود ریسک فاکتورهای بیماری های کورونر  قلبی  و فشار خون  با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی

- مداخله در اصلاح سبک زندگی به منظور کاهش ریسک فاکتور های قلبی عروقی و فشار خونبا توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی

- مداخله  در اصلاح سبک زندگی به منظور درمان بیماری های قلبی عروقی و فشار خون   

9

دکتر پرستو گلشیری

Community intervention in mental health

- تدوین مداخلات آموزشی در زمینه ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان

- تدوین مداخلات آموزشی به منظور ارتقای سلامت روان

- تدوین مداخلات به منظور پیشگیری از افسردگی

8

دکتر آرمین دخت شاه ثنایی

Primary prevention in children

- تاثیر مداخلات در کاهش رفتار های پر خطر در کودکان ونوجوانان

- بررسی الگوهای تغذیه ای در کودکان ونوجوانان

- بررسی فعالیت فیزیکی در کودکان ونوجوانان

- بررسی سو مصرف مواد در کودکان ونوجوانان

- بررسی حوادث در کودکان ونوجوانان

- بررسی اگاهی وعملکرد  کادر بهداشتی در ارتباط با ارتقا سلامت در کودکان ونوجوانان

7

دکتر علیرضا صفاییان

بیماریهای اسکلتی-عضلانی  مرتبط با شغل

مشکلات سلامتی مرتبط با شغل پرسنل بهداشتی

6

دکتر آناهیتا بابک

پیشگیری از دیابت مبتنی برسبک زندگی

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از دیابت.

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از عوارض دیابت.

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در بهبود شاخص های گلایسمیک در بیماران دیابتی.

- بررسی اثر مداخلات جامعه نگر در ارتقاءخودمراقبتی در بیماران دیابتی.

-بررسی ارتباط افسردگی و خودمراقبتی در بیماران دیابتی.

-بررسی اثر مداخلات جامعه نگر در ارتقاءکیفیت زندگی بیماران دیابتی.

5

دکتر نگاه توکلی فرد

پیشگیری از سرطان در زنان

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از سرطان.

-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از عوارض سرطان

- غربالگری و تشخیص زودرس سرطان در زنان

- بررسی بررسی اثر مداخلات مختلف بر بقا و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

4

دکتر حوریه انصاری

ارتقاء سلامت در بیماران سرطانی یا پر خطر از نظر سرطان

-اثر بخشی آموزش در پیش گیری، مراقبت و توان بخشی بیماران ، خانواده بیمارا ن ،افراد در معرض خطرسرطان

 -مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع سنجی سرطانهای   پستان معده مری کولون

-کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

-    بررسی نیازهای حمایتی و تسکینی مبتلایان به سرطان و مراقبین بیماران سرطان

-بررسی تاثیر درمانهای حمایتی وطب تسکینی بر تسکین درد وافزایش کیفیت زندگی بیماران سرطانی

-بررسی تاثیر مداخلات با محوریت تغییر سبک زندگی در پیشگیری اولیه از سرطان

-بررسی تاثیر مداخلات مبتنی برجامعه دربازتوانی وافزایش کیفیت زندگی بیماران سزطانی(پیشگیری ثالثیه)

-برسی تاثیر برنامه های خود مراقبتی در ارتقا سلامت وکیفیت زندگی بیماران سرطان سینه

-بررسی تاثیر برنامه های جامعه نگر در ارتقا غربالگری وخود مراقبتی بیماران سرطانی

-طراحی واجرای مداخلات جهت پیشگیری از عوارض حین درمان بیماران سرطانی

-انواع درمان های حمایتی و تسکینی در بیماران مبتلا به سرطان

3 دکتر نرگس معتمدی

ارتقا سلامت روان در سالمندان

- تععین عوامل موثر بر سلامت روان سالمندان

- طراحی و تعیین اثربخشی مداخلات ارتقادهنده سلامت روان سالمندان

2 دکتر عاطفه واعظی

ارزشیابی سیاستهای سلامتی در حوزه بهداشت 

 

- سیاستگذاری در نظام سلامت

- مدیریت در نظام سلامت

- عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 

1 دکتر زهرا امینی

اعتیاد

 

- بررسی علل گرایش به اعتیاد در گروه های مختلف سنی

- بررسی اثر مداخلات در ارتقاء کیفیت زندگی افراد معتاد

- طراحی مداخلات پیشگیرانه

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir