اولویت های پژوهشی معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-8:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان

بخش

یا

گروه آموزشی

ردیف
طرح امکان سنجی ارائه دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه
سلامت
هسته پژوهشی دین و سلامت 1
طرح بررسی اثر بخشی مراقبت های معنوی گروه معارف اسلامی 2
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir