اولویت های پژوهشی معارف اسلامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان شرح مختصر

بخش

یا

گروه آموزشی

طرح بررسی اثر بخشی مراقبت های معنوی بررسی اثر بخشی مراقبت های معنوی در بهبود بیماران توسط روحانیون مراکز درمانی شهر اصفهان گروه معارف اسلامی
تشکیل هسته پژوهشی مطالعات میان  رشته ای دین و سلامت معنوی تحقق تشکیل این هسته پژوهشی با ۵ گرایش مختلف در حوزه معارف اسلامی و علوم سلامت ، مقدمه تشکیل مرکز توسعه پژوهش های معارف اسلامی و علوم سلامت بهمت گروه معارف دانشکده پزشکی خواهد بود. گروه معارف اسلامی
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir