اولویت های پژوهشی معارف اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-11:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان توضیحات
تشکیل هسته پژوهشی مطالعات میان  رشته ای دین و سلامت معنوی تحقق تشکیل این هسته پژوهشی با ۵ گرایش مختلف در حوزه معارف اسلامی و علوم سلامت ، مقدمه تشکیل مرکز توسعه پژوهش های معارف اسلامی و علوم سلامت بهمت گروه معارف دانشکده پزشکی خواهد بود.
   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir