اولویت های پژوهشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-13:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام استاد

 موضوع طرح

دکتر سیدغفور موسوی Emergency Psychiatry
دکتر رضا باقریان Health psychology
دکتر مهرداد صالحی Substance abuse, Alcoholism and smoking
 

 Emotional disorders

 

Child and family psychiatry

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir