اولویت های پژوهشی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/08/08-12:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
دکتر مسیح صبوری ارزشیابی آزمون پزشکی – عروق و واسکولار در جراحی اعصاب
کتر بهرام امین منصور تروما و تومور
دکتر سعید ابریشم کار کمر درد
دکتر همایون تابش كمرد درد – سياتيك و ديسك كمر
دکتر مجید رضوانی ستون فقرات
دکتر احمد شکرچی زاده تروماهای ستون فقرات
دکتر مهدی شفیعی کمردرد - ستون فقرات - دیسک کمر
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir