اولویت های پژوهشی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/27-4:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد گرایش تحقیقاتی
دکتر مسیح صبوری ارزشیابی آزمون پزشکی – عروق و واسکولار در جراحی اعصاب
کتر بهرام امین منصور تروما و تومور
دکتر سعید ابریشم کار کمر درد
دکتر همایون تابش كمرد درد – سياتيك و ديسك كمر
دکتر مجید رضوانی ستون فقرات
دکتر مهدی شفیعی کمردرد - ستون فقرات - دیسک کمر
دکتر علی ریاضی جراحی اعصاب در اطفال
دکتر مهدی محمودخانی کمردرد و ستون فقرات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir