اولویت های پژوهشی اساتید گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-18:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  بخش آموزشی عنوان
1 بیماریهای عفونی پیشگیری, تشخیص و درمان عفونت در بیماران نقص ایمنی
2 بیماریهای عفونی تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها
3 بیماریهای عفونی بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکها در عفونت های بیمارستانی
4 بیماریهای عفونی بررسی مولکولار اپیدمیولوژی بیماریهای عفونی
5 بیماریهای عفونی بررسی اتیولوژیک و پیشگیری بیمارهای عفونی در اپیدمی ها
6 بیماریهای عفونی پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir