اولویت های پژوهشی اساتید گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/06/30-19:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح لاین تحقیقاتی 

 

 دکتر فرزین خوروش

 

عفونتهای بیمارستانی، هپاتیت، عفونتهای پوست و بافت نرم,

عفونتهای استخوان و مفاصل

عفونت های بیمارستانی

 

 دكتر بهروز عطائي

 

هپاتیت, عفونتهای گوارشی, عفونتهای منتقله از راه جنسی هپاتیت های عفونی

دكتر عباسعلي جوادي

عفونتهای دستگاه ادراری, بروسلوز, سل

عفونتهای گرمسیری

بیماریهای ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی

 دكتر حسن صالحي

عفونتهای تنفسی فوقانی و تحتانی

تب و راش, سپسیس

هپاتیت و بیماریهای گرانولوماتوز کبدی

دكتر محسن ميداني

عفونتهای قارچی, عفونت در نقص ایمنی

تب با منشا ناشناخته

عفونت در زمینه ی نقص ایمنی

دكتر رويا شركت

عفونت در نقص ایمنی, ایدز

تشخیص در بیماریهای عفونی

تشخیص در بیماریهای نقص ایمنی

دكتر كيانا شيراني

عفونتهای بیمارستانی, عفونتهای چشم

عفونت در نقص ایمنی, عفونتهای قارچی, ایدز

عفونت های بیمارستانی

دكتر سميه حقيقي پور

عفونتهای تنفسی, عفونت در نقص ایمنی

عفونتهای قارچی, ایدز

عفونت های بیمارستانی

دكتر مرتضي پوراحمد

عفونتهای بیمارستانی, عفونت در حاملگی

عفونتهای مشترک انسان و حیوان

بیماریهای مشترک انسان و دام

دكتر محمدرضا يزداني

مقاومت آنتی بیوتیکی, اندوکاردیت

عفونتهای گرمسیری

Drug resistance in infectious diseases

دکتر اتوسا حکمی فرد

مقاومت انتی بیوتیکی, عفونت در بیماران نقص ایمنی

عفونت های قارچی, عفونت های بیمارستانی

Nosocomial infections

 سایت مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir