اولویت های پژوهشی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/21-11:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
  اجزای متشکله اخلاق حرفه ای در مفهوم پروفیشنالیسم (شامل: وظیفه شناسی ، درستکاری ، تعالی شغلی، ازخودگذشتگی، صداقت ، احترام به بیماران و همکاران و پاسخگوئی)
  رضایت آگاهانه
  حریم خصوصی
  رازداری
  تعارض منافع (سهم خواری)
  سقط جنین
  منشور حقوق بیمار
  مراقبت های پایان حیات
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir