اولویت های پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/08/17-10:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

استاد راهنما

لاین تحقیقاتی

لیست الویت های پژوهشی

سهمیه مجاز

احمد رضا زمانی

 

 

 

زیبا فرج زادگان

پیشگیری اولیه در سلامت زنان

 

 

احمد محمودیان

 

 

 

رضاخدیوی

پزشک خانواده

 

 

زهرا دانا سیادت

پیشگیری از بیماریهای قلبی –عروقی با توجه به سبک زندگی

 

 

پرستو گلشیری

Community intervention in mental health

 

 

آرمین دخت شاه ثنایی

Primary prevention in children

 

 

علیرضا مرتضوی

بیماریهای شغلی در کارکنان مراقبت سلامت

 

 

علیرضا صفاییان

بیماریهای عضلانی اسکلتی مرتبط با شغل

 

 

آناهیتا بابک

پیشگیری از دیابت مبتنی برسبک زندگی

1-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از دیابت.

2-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از عوارض دیابت.

3-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در بهبود شاخص های گلایسمیک در بیماران دیابتی.

4- بررسی اثر مداخلات جامعه نگر در ارتقاءخودمراقبتی در بیماران دیابتی.

5-بررسی ارتباط افسردگی و خودمراقبتی در بیماران دیابتی. 6- بررسی اثر مداخلات جامعه نگر در ارتقاءکیفیت زندگی بیماران دیابتی.

1 پایان نامه دستیاری و 2 پایان نامه کارورزی

نگاه توکلی فرد

پیشگیری از سرطان در زنان

1-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از سرطان.

2-بررسی اثر مداخلات سبک زندگی در پیشگیری از عوارض سرطان

3- غربالگری و تشخیص زودرس سرطان در زنان

4- بررسی بررسی اثر مداخلات مختلف بر بقا و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

1 پایان نامه دستیاری و 1 پایان نامه کارورزی

حوریه انصاری

ارتقاسلامت در بیماران سرطانی یا پر خطر از نظر سرطان

 

 

نرگس معتمدی

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir