اولویت در پژوهشی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/06/27-5:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام استاد اصلاحیه موضوعات طرح
1 نفرولوژی ارزیابی درمان های جدید در بیماران مبتلا به گلومرولونفریت
2 نفرولوژی راهکارهای درمانی برای بهبود طول عمر و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی انتهایی کلیه
3 نفرولوژی تعیین راهکارهای لازم در پیشگیری و درمان بیماری های کلیوی
4 نفرولوژی اپیدمیولوژی بیماری کلیوی در اصفهان
5 نفرولوژی پیشگیری بیماریهای کلیوی
6 نفرولوژی تشخیص و درمان بیماریهای کلیوی
7 نفرولوژی کاهش عوارض ناشی از نارسایی کلیه
8 نفرولوژی ارتقاء کیفیت زندگی بیماران تحت درمانهای جایگزین کلیه
9 قلب درمانهای آنتی کوآگولان
10 قلب فیبرلاسیون دهلیزی 
11 قلب بیماریهای ایسکمیک قلب
12 قلب تصویر برداری غیر تهاجمی قلب
13 قلب ریزفاکتورهای بیماریهای آرترواسکلروتیک
14 قلب تورمبوآمبولی ها
15 قلب نارسایی قلب
16 غدد طرح کوهورت پیشپیری از دیابت در نسل سوم افراد مبتلا به دیابت
17 غدد طرح کوهورت هیپوتیروئیدی در اصفهان
18 غدد طرح 247 زخم پای دیابتی در افراد مبتلا به دیابت
19 غدد طرح پرستار مجازی دیابت در قالب اپلیکیشن تلفن همراه
20 غدد طرح استاندارد سازی HbAc1 در آزمایشگاههای سطح استان اصفهان
21 گوارش بیماریهای حرکتی مری
22 گوارش بیماریهای عملکردی دستگاه گوارش
23 گوارش مانومتری مری و آنورکتال
24 گوارش

بیماریهای التهابی روده

25 گوارش سرطان های دستگاه گوارش
26 ریه بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای ریوی در استان اصفهان
27 ریه بررسی اختلالات خواب
28 ریه سرطانهای ریه
29 ریه آسم
30 ریه COPD
31 ریه بیماریهای عروقی ریه و آمبولی ریه
32 ریه برونشکتازی
33 ریه درگیری ریه در بیماریهای روماتولوژی
34 روماتولوژی بیماریهای متابولیک استخوان
35 روماتولوژی لوپوس
36 روماتولوژی آرتریت روماتوئید
37 روماتولوژی اسپوندیلو آرتوپاتی های سرونگاتیو
38 روماتولوژی

استئوپروز

39 روماتولوژی واسکولیت
40 روماتولوژی اسکلروردمی
41 روماتولوژی استئوآرتریت
42 داخلی پیشگیری از بیماریها 
43 داخلی فشارخون
44 هماتولوژی درمان لوکمی
45 هماتولوژی ریز فاکتورهای کانسر 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir