اهداف کتابخانه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-6:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اهداف و وظايف كتابخانه:
-------------------------
در تعيين و تدوين اهداف و وظايف كتابخانه بايداز کلی گوئی وابهام پرهيزكردو طوري اهداف راتعريف وتفكيك نمود كه مبنايي براي ارزيابي مقطعي عملكرد كتابخانه به دست دهد .
 نمونه برخي ازاهداف و وظايف كتابخانه در زير مي آيد :
 -  پشتيباني اهداف آموزشي ، پژوهشي ، و فرهنگي دانشگاه ( در مورد كتابخانه مركزي ) يادانشكده ( در مورد كتابخانه هاي انشكده اي ) از طريق تامين نيازهاي اطلاعاتي اساتيد، دانشجويان و ساير كاربران
  -  بكار گيري شيوه هاي نوين كتابداري و اطلاع رساني و تكنولوژي هاي پيشرفته اطلاعاتي در جهت استفاده بهينه از نيروي انساني ، منابع ، و امكانات به منظور اشاعه سريعتر اطلاعات ، افزايش دسترسي به آن ،و عرضه فعالانه خدمات .
  - گرد آوري مجموعه اي غني از منابع اطلاعاتي علمي – تخصصي و رجع در زمينه هاي فعاليت دانشگاه / دانشكده و ارتقاي سطح كمي و كيفي آن در جهت پاسخ گويي هر چه بيشتر به نياز مراجعان.
 -  گرد آوري و سازمان دهي مجموعه اي از كتب ، نشريات ادواري ، مواد ديداري و شنيداري ، ديسكت هاي كامپيوتري ، پايان نامه ها ،و ساير مواد و منابع مورد نياز برنامه هـــاي آموزشي ، طرح هاي تحقيقاتي ، و پايان نامه هاي دانشجويان .
 -  گرد آوري و سازمان دهي مجموعه اي از منابع مرجع وکتابشناختي عمومي و تخصصي .
 -  تهيه راهنماها و بروشورهايي به منظور آگاه كردن اساتيد و دانشجويان از منابع و خدمات كتابخانه .
 -   تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش استفاده از كتابخانه براي دانشجويان و اساتيد .
 -   سازمان دهي موثر مجموعه به منظور افرايش ميزان دسترسي به آن .
 -   استخدام و بكارگيري نيروهاي ماهر و متخصص و تلاش براي رشد و ارتقاي سطح علمي آنان .
 -   گرد آوري و تجزيه و تحليل آمار فعاليت هاي كتابخانه وگزارش آن به مقام مافوق .
  -  مبادله منابع و مدارك علمي ، تخصصي با مراكز علمي و رهنگي و موسسات آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي .
  -  تشكيل نظام شبكه اي اطلاع رساني در داخل دانشگاه و همكاري باشبكه هاي اطلاع رساني  ساير دانشگاه ها و موسسات .
اهداف کتابخانه :
ساختمان کتابخانه دانشکده پزشکی طول عمری بالای 40سال را داراست ،بدین جهت بسیار فرسود ه می باشد ، با توجه به مکاتبات مستمردر طی چند سال گذشته ، ظاهرا تعمیرات ساختمان کتابخانه دراولویت تعمیرات امسال قرار گرفته است. کتابخانه دانشکده ازنظرفضای فیزیکی نیزبسيار محدود است به گونه ائی که  بخشهاي مختلف كتابخانه به صورت متمركز در هم قرار گرفته اند ،با توجه به رشد روز افزون منابع وامکانات و تجهیزات ، فضاي موجود كتابخانه بايستي افزايش يابد و بخشهاي زير به صورت مستقل فعاليت نمایند.
- استقلال و گسترش بخش منابع ديداري شنيداري و ایجاد تهیه امکانات وتجهیزات مورد نیاز جهت سرويس دهي حضوری مراجعین.
- استقلال و گسترش بخش مرجع با حدود 14000 جلد کتاب ، پایان نامه ،طرح تحقیقاتی و....
- گسترش بخش آرشیو مجلات كتابخانه
- استقلال وگسترش فضاي فیزیکی سالن مطالعه :
ظرفيت فعلي 250صندلی است ، که ظرفیتی معادل 540 صندلي مورد نیاز دانشکده می باشد.
تهیه  سالن مطالعه خواهران و برادران به صورت مستقل
تهیه سالن مطالعه اختصاصی اساتيد
- استقلال وگسترش بخش اطلاع رساني پزشکی و افزایش تجهیزات مورد نیاز جهت سرويس دهي منابع  الکترونیک :
در حال حاضراین بخش با 53  ایستگاه به ارباب رجوع خدمات ارائه می نماید
- رفع مشکلات روشنائی کتابخانه:
 به علت فرسودگی عوامل روشنائی وقطعی مستمر برق و عدم اتصال کتابخانه به برق اظطراری دانشکده.
- اختصاص بودجه مستقل سالیانه جهت برنامه ریزی دقیق و مطلوب برای تهیه منابع و....
- تهیه سیستم کنترل منابع (دوربین ویا گیتهای مغناطیسی جهت کنترل ورود و خروج منابع با توجه به امانت منابع به اشخاص)
ارتقائ کتابخانه :
- ارتقاء رتبه کتابخانه دانشکده پزشکی در سومین رتبه بندی ”ارزیابی مقایسه ائی و معرفی الگوهای برتر دانشکده های پزشکی ایران در سال 1386 ” از رده هیجدهم دوره قبل به رتبه ششم کشوری
اتخاذ رتبه کتابخانه برتر برای چهارمین سال متوالی (85-88)در جشنواره هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir