اهداف معاونت

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-9:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

           دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

 

دورنما

ما برای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آینده ای را در نظر می گیریم که در آن:

* ارزیابی صلاحیت دستیاران تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ ها با یک فرایند ساختارمند صورت می گیرد.

* الگوهای پزشکی با انگیزه ای وجود دارند که تمامی برنامه های آموزشی دستیاری را رهبری می کنند.

* تجربه آموزش بالینی با کیفیت بالا، نظارت شده و منطبق بر اصول انسانی با بازخورد تکوینی و سازنده منطبق بر شرایط محیط آموزش شکل می گیرد.

* دستیاران و فلوشیپ ها پیش از فراغت از تحصیل مهارت های خاص رشته خود را می آموزند و به عنوان پزشکانی شریف تربیت می شوند که نیازها، سلامت و رفاه بیماران خود را در اولویت قرار می دهند.

بیانیه رسالت

معاونت تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متعهد است که با همکاری تمامی صاحبان فرایند آموزش دستیاری تخصصی، فوق تخصصی و فلوشیپ محیطی آموزشی را فراهم آورد که در آن اعضای هیات علمی و دستیاران در پای بندی به اصول راهنمای زیر متحدند:

*مراقبت پزشکی نمونه فراهم می آورند و همه بیمارانی را که به آنان مراجعه می کنند با مهارت، سخت کوشی و تعهد تغییر ناپذیر درمان می کنند.

* در همان حال که دانش، مهارت و هنر پزشکی را می آموزند بلندترین اهداف را برای خود معین کرده و برای رسیدن به آن ها تلاش می کنند.

* پر شور و با اشتیاق همکاران سطوح پایین تر خود را آموزش می دهند، همان گونه که پیش کسوت هایشان به آنان آموخته اند.

* با همکاران خود و پرسنل بیمارستان با مهربانی، احترام، بخشندگی، بلند نظری و صبوری تعامل می کنند.

* با تقدیم سخاوتمندانه وقت، استعداد و انرژی خود تعالی و سرانجامی نیکو برای برنامه دستیاری در سر می پرورانند.

* با تلاش برای دستیابی به دانش نوین- چه بر صندلی های کلاس درس و کتابخانه و چه بر بالین بیماران- از تحقیق و پژوهش به عنوان ماموریت مرکز پزشکی، کشور و جهان خود پشتیبانی می کنند و در آن مشارکت می نمایند.

* مهارت انتقال و به کارگیری تازه ترین اطلاعات علمی را بر بالین بیماران ارتقا می دهند تا درک خود از پاتوژنز بیماری ها را بهبود بخشند و مطمئن شوند که همه بیماران به روزترین و مناسب ترین مراقبت را بر پایه های علمی دریافت می کنند.

* امانت داری و بهره برداری مسوولانه خود از منابع محدود نظام سلامت را با انتخاب مدبرانه آزمایش های تشخیصی و درمان های موجود ارتقا می دهند و می دانند که تصمیم آنان در مورد هر بیمار نه تنها بر او بلکه بر همه بیماران در هر کجای دیگر نیز تاثیر می گذارد.

* عدالت اجتماعی را با حمایت از نظام مراقبت سلامت عادلانه_ بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، وضعیت اجتماعی یا توانایی پرداخت هزینه ها-  ارتقا می بخشند.

* استعدادهایشان را به بیرون از مرزهای بیمارستان و کلینیک خود می گسترانند تا سلامت و رفاه جوامع را در ابعاد منطقه ای، ملی و بین المللی ارتقا دهند.

* در طول زندگی حرفه ای خود به عنوان نمایندگان پر افتخار دانشگاه با این رسالت بزرگ به ارائه خدمت می پردازند.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اهداف معاونت تخصصي و فوق تخصصي دانشكده پزشكي در سال 1393

برنامه عملیاتی آموزش تخصصی در سال تحصیلی 96-95

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir