اهداء جسد خیر نیکوکار مرحوم دکتر حسین جمشیدیان به گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/10-12:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 97/5/9 پیکر مرحوم مغفور آقای دکتر حسین جمشیدیان نیکوکار خیر اندیش طبق وصیت قبلی ایشان و با موافقت همسر و فرزندان وی با هدف کمک به پیشرفت علم پزشکی و فرآیند یادگیری دانشجویان این حرفه مقدس به گروه علوم تشریحی اهدا کردند.

هیات رئیسه دانشکده از این اقدام کم نظیر خانواده ایشان که حاصل تفکر و اندیشه ای خداپسندانه است قدردانی به عمل آورد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir