انجمن اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت)

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/03/03-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

انجمن اسلامی دانشجویان(دفتر تحکیم وحدت)

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir