انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-13:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی ابلاغی از طرف رئیس محترم دانشکده، سرکار خانم دکتر لیلا ملکی کارشناس محترم ارزشیابی و آزمون های دانشکده پزشکی به عنوان رئیس اداره آموزش پزشکی عمومی دانشکده منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir