انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/03/06-9:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکارخانم دکتر چنگیز ، جناب آقای دکتر علیرضا عندلیب عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir