انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-9:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه سرکارخانم دکتر چنگیز ، جناب آقای دکتر احمد شانئی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه فیزیک و مهندسی پزشکی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir