انتصاب

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/04/15-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی ،سرکارخانم دکتر نفیسه اسمعیل، عضو محترم هیات علمی دانشکده به عنوان معاون دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir