انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/07-14:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی سرکارخانم دکتر چنگیز ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ،جناب آقای دکتر بهرام امین منصور، عضو محترم هیات علمی دانشگاه به عنوان مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب منصوب گردیدند.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir