انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,2018/04/07-14:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر حسین صالحی عضو هیات علمی دانشکده  به عنوان مشاور معاون آموزش پزشکی عمومی در امور مرتبط با علوم پایه پزشکی دانشکده منصوب گردیدند.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir