انتصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/01/19-8:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محمدحسن امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر مجید زمانی عضو هیات علمی دانشکده پزشکی به عنوان مشاور معاون پزشکی عمومی در امور مرتبط با علوم بالینی پزشکی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir