انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/25-11:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، آقای دکتر رسول محمدی، عضو محترم هیات علمی دانشکده ، بعنوان مدیر امور رفاهی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir