انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/09/20-10:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، آقای دکتر حمید رحیمی، عضو محترم هیات علمی دانشکده ، بعنوان مشاورعالی ریاست دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir