انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/15-12:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر امامی ریاست محترم دانشکده پزشکی، سرکار خانم دکتر فریبا ایرجی، عضو محترم هیات علمی دانشکده ، بعنوان مدیر امور اجرایی جذب فراخوان هیات علمی و نیروهای تعهداتی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir