انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/07/05-8:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر محمدحسن امامی، استاد محترم دانشکده پزشکی، بعنوان رییس دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir