انتصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/06/29-11:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری سرپرست محترم دانشکده پیراپزشکی ،جناب آقای دکتر داریوش مرادی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  به عنوان سرپرست گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی منصوب گردیدند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir