انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی ،جناب آقای دکتر حمید رحیمی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  با حفظ سمت به عنوان سرپرست گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir