انتصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/03-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی ،جناب آقای دکترحسین یوسفی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  به عنوان سرپرست گروه قارچ و انگل شناسی منصوب گردیدند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir