انتصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/23-8:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی ،جناب آقای دکتر مهدی راستی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  به عنوان قائم مقام ریاست دانشکده در امورمرتبط با پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشکده منصوب گردیدند.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir