انتصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/02/07-13:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی ،جناب آقای دکتر تمیزی فر عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  به عنوان معاون پژوهشی مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) منصوب گردیدند.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir