انتصاب معاون آموزشی بیمارستان امید

تاریخ ایجاد شنبه,2017/01/21-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی آقای دکتر صبری ریاست محترم دانشکده پزشکی ،جناب آقای دکترسعید یوسفیان عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی  به عنوان معاون آموزشی مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی امید منصوب گردیدند.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir