انتصاب ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید چمران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/03/31-4:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشکده پزشکی جناب آقای دکتر صبری، جناب آقای دکتر غلامرضا معصومی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید چمران منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir