انتصاب جناب آقای دکتر مهدی نعمت بخش به عنوان مشاور عالی ، اجرایی رئیس دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/07-14:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی ابلاغی از طرف رئیس محترم دانشکده،  جناب آقای دکتر مهدی نعمت بخش عضو محترم هیات علمی دانشکده با توجه به هدایت وساماندهی برنامه های آموزشی پژوهشی و همکاری موثر در امور محوله با دانشکده به عنوان مشاور عالی ، اجرایی رئیس دانشکده منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir