انترنی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/01/23-8:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه های آموزشی انترنی گروه داخلی اعصاب
 
 
 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir