انتخاب مدیر گروه طب ایرانی بعنوان مدیر برتر از سایر مدیران گروه های آموزشی دانشکده

تاریخ ایجاد جمعه,1397/02/21-12:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در اولین جلسه شورای مدیران گروه های پایه و بالینی که در اردیهشت ماه سال 97 با حضور هیات رئیسه محترم دانشکده و مدیران محترم گروه های پایه و بالینی در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید. در این جلسه از مدیران محترم سابق گروه های آموزشی تقدیر به عمل آمد و  از مدیر گروه طب ایرانی جناب آقای دکتر محمد مظاهری بعنوان یکی از مدیران برتر گروه های آموزشی  در سال 96 تقدیر و تشکر به عمل آمد.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir